Prizemna meteorološka motrenja - glavne i automatske meteorološke postaje


plavo - glavne i automatske postaje
crveno - automatske postaje
Opširnije o glavnim i automatskim meteorološkim postajama

Glavne meteorološke postaje su meteorološke postaje s 2 do 5 profesionalnih meteoroloških motritelja koje imaju ograđeno motrilište i radni prostor (najčešće samostalni objekt) i obavljaju motrenja ili registraciju svih meteoroloških elemenata tijekom 24 sata, prema propisima Svjetske meteorološke organizacije i Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Podaci se meteorološkim porukama proslijeđuju u globalni telekomunikacijski sustav WMO-a.

Na većinu postaja uvedene su i automatske meteorološke postaje, koje tijekom 24 sata obavljaju mjerenja jednoga ili više meteoroloških elemenata i dio su informacijskog sustava DHMZ-a. Za te postaje obavlja se operativna kontrola podataka koja uključuje kontrolu potpunosti, kontrolu konzistencije i prostornu kontrolu. Svi podaci, uključujući i podatke s automatskih postaja arhiviraju se na medijima za računalnu obradu. Putem korisničkih programa mogu se isporučivati podaci za različite namjene. Prostorna raspodjela je zadovoljavajuća u skladu s preporukama WMO-a.