Prizemna meteorološka motrenja - postaje s totalizatorom


Opširnije o mjerenju oborine totalizatorom

Totalizatori su instrumenti koji služe za prikupljanje i mjerenje količine oborine na teško pristupačnim, veoma udaljenim i nenaseljenim područjima gdje se motrenja ne mogu obaviti na drugi način (Slika 1).

Slika 1. Totalizator „BUDINA KOSA” koji se nalazi u NP Sjeverni Velebit na 1450 m. n. v. (Foto: DHMZ)

Totalizator je postavljen na tronožac tako da visina otvora bude 3,30 m iznad tla. Veliki limeni prsten oko gornjeg otvora totalizatora sprječava i smanjuje gubitke oborine zbog djelovanja vjetra.

Količina oborine sakupljena između dva pražnjenja totalizatora, što se obavlja svake godine u jesen, reducira se na količinu oborine koja bi odgovarala za period hidrološke godine (od 1. listopada do 30. rujna). Za svaki se totalizator računaju i reducirane vrijednosti po mjesecima.