Prizemna meteorološka motrenja - klimatološke postaje


Opširnije o klimatološkim meteorološkim postajama
Klimatološke (obične meteorološke) postaje obavljaju motrenja u 07, 14 i 21h srednjeg lokalnog vremena i prate meteorološke pojave tijekom dana. Motrenja obavljaju neprofesionalni motritelji, a postaje su najčešće smještene unutar privatnih posjeda. Neke dostavljaju podatke za obavještavanje javnosti, telefonom, jedan do dva puta dnevno. Ispunjeni dnevnici motrenja dostavljaju se poštom po završetku mjeseca u Državni hidrometeorološki zavod, gdje se podaci unose u računalo, kontroliraju i arhiviraju. Podaci se koriste izravno ili putem korisničkih programa. Prostorna raspodjela je u skladu s propisima WMO-e.