Prizemna meteorološka motrenja - postaje s ombrografom


plavo - klasični i automatski ombrografi
žuto - klasični ombrografi
crveno - automatski ombrografi
Opširnije o postajama s ombrografom

KLASIČNI OMBROGRAFI su instrumenti koji neprekidno bilježe količinu i trajanje svih vrsta oborine. Na temelju zapisa ombrografa moguće je odrediti početak, završetak, ukupno trajanje i jačinu oborine. Na gotovo svim meteorološkim postajama prikazanim na karti se nalazi Hellmannov ombrograf (pluviograf) s grijanjem kako bi prikupljao podatke u svim vremenskim uvjetima. Ova vrsta ombrografa radi na principu plovka (plivača). Sliku instrumenta s detaljnijim opisom rada i mjerenja možete pronaći u Naputku za opažanja i mjerenja na glavnim meteorološkim postajama (stranice 177–182).

AUTOMATSKI OMBROGRAFI dio su automatskog meteorološkog sustava ili samostalni mjerni uređaji koji obavljaju mjerenje količine oborine kontinuirano tijekom 24 sata. Svi podaci količine oborine arhiviraju se na medijima za računalnu obradu i dostupni su u realnom vremenu (svakih deset minuta).

Svi podaci s navedenih postaja prolaze stručnu kontrolu i trajno se pohranjuju u arhivi Državnog hidrometeorološkog zavoda.