Visinska meteorološka mjerenja


Visinska meteorološka mjerenja su meteoroloških elemenata u atmosferi iznad prizemnog sloja (tanak sloj zraka nad površinom Zemlje, debljine obično 2, 10 do 100 m). Instrumenti se dopremaju na željenu visinu iznad postaje prikladnim nosačem: slobodnim ili vezanim balonom, zrakoplovom, raketom i sl., te se odatle podaci telemetrijski prenose na postaju ili se s postaje prati gibanje nosača. Postaje mogu biti pilotbalonske i radiosondažne. (Prema: Gelo i sur. Meteorološki pojmovnik i višejezični rječnik, DHMZ i Hinus, Zagreb, 2005.)

U mreži meteoroloških postaja DHMZ-a nalaze se dvije radiosondažne postaje, na glavnoj meteorološkoj postaji Zagreb-Maksimir i glavnoj meteorološkoj postaji Zadar-Zemunik.