RC Bilogora, RC Puntijarka i RC Osijek

Refleksivnost
radara [dBz]:
Vjerojatni intenzitet oborine:
10 - 25: neznatan do slab
25 - 35: slab do umjeren
35 - 45: umjeren do jak, moguća grmljavina
45 - 55: jak do vrlo jak, grmljavina
> 55: ekstreman, grmljavina, moguća tuča
  • Satelitske slike

    Aktualna slika i animacija zadnja 24 h

  • Pojava munja

    Podaci u zadnjih 30 minuta

  • Prognoza za pomorce

    Prema Jadranu se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a ciklona nad Jonskim morem sporo će se popunjavati.

DHMZ natječaji