Standardizirani oborinski indeks (SPI)


Vremenske i klasifikacijske skale
Ovisno o odabiru godine i mjeseca, na kartama su dani prikazi prostorne razdiobe količine oborine (SPI - eng. Standardized Precipitation Index) na različitim vremenskim skalama: 48
parametarSPI1SPI3SPI6 SPI12SPI48
skala u mjesecima1361224
Klasifikacijska skala za vrijednosti SPI:
vrijednosti SPIklase
2.0 i višeekstremno kišno
1.5 do 1.99vrlo kišno
1.0 do 1.49umjereno kišno
-0.99 do 0.99u granicama normale
-1.0 do -1.49umjereno suho
-1.5 do -1.99vrlo suho
-2.0 i manjeekstremno suho