Standardizirani oborinski indeks (SPI)


SPI ožujak 2021.

Na području istočne, središnje i gorske Hrvatske u ožujku (SPI 1) su prevladali normalni oborinski uvjeti, a samo je u okolici Varaždina, Puntijarke, Parga i Zavižana bilo umjereno sušno. Umjereno sušno bilo je na području sjeverne Dalmacije te na širem području Makarske i Ploča, dok je u okolici Malog Lošinja bilo vrlo do ekstremno sušno. U ostatku Hrvatskog primorja oborinske prilike bile su normalne.

Normalni oborinski uvjeti prevladali su i na 2-mjesečnoj skali (SPI 2, veljača i ožujak), pri čemu je na području Varaždina, Puntijarke, Zavižana, Malog Lošinja, Šibenika, Visa i Hvara bilo umjereno sušno. Na 3-mjesečnoj skali (SPI 3, od siječnja do ožujka) normalni oborinski uvjeti zabilježeni su na području cijele Hrvatske.

Zabilježeni oborinski uvjeti na 6-mjesečnoj skali (SPI 6, od listopada do ožujka) na području istočne, središnje i dijelu gorske Hrvatske te djelomično na obalnom dijelu i otocima Dalmacije bili su u granicama normale. U ostatku Primorja i gorske Hrvatske bilo je umjereno kišno, a u okolici Knina, Raba i Senja vrlo do ekstremno kišno. Slično je bilo i na 9-mjesečnoj skali (SPI 9, od srpnja do ožujka), uz nešto kišnije prilike u Istri, dok je na području središnje Hrvatske bilo umjereno do vrlo, a u užoj okolici Varaždina i ekstremno kišno.

Prema prostornoj razdiobi SPI na godišnjoj skali (SPI 12, od travnja do ožujka) u Hrvatskoj su prevladali normalni oborinski uvjeti. U okolici Zagreba, Zadra, Senja i Knina te na području Istre i sjeverne Hrvatske bilo je umjereno do vrlo kišno. Slično je bilo i na 18-mjesečnoj skali (SPI 18) uz nešto kišnije prilike na području Istre, kao i na 24-mjesečnoj skali (SPI 24) uz još kišnije prilike na području Istre, Like te središnje i dijela gorske Hrvatske.

Vrijednosti SPI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski indeks (SPI)

Za proračun standardiziranog oborinskog indeksa korišteni su podaci količine oborine iz klimatološkog razdoblja (1981. - 2010.) te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 31 glavnoj meteorološkoj postaji. Razdiobi čestina oborine na mjesečnoj ili višemjesečnoj skali prilagođena je gama funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode maksimalne vjerodostojnosti za određivanje parametara razdiobe α i β (Wilks, 2006.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe količina oborine koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski indeks, a ukazuje na odstupanje oborine (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Intenzitet kišnih/sušnih prilika ocjenjuje se prema klasifikacijskoj skali navedenoj u tablici, a upućuje na prevladavajuće normalne, umjerene, vrlo i ekstremno kišne/sušne prilike. Boje stupića na grafovima ukazuju na pripadne intenzitete.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji ukazuje na udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom SPI.