Standardizirani oborinski indeks (SPI)


SPI listopad 2022.

U listopadu (SPI 1) je u cijeloj Hrvatskoj zabilježen deficit oborine, od čega je na gotovo polovici teritorija bilo vrlo sušno i ekstremno sušno, odnosno na južnom Hrvatskom primorju, izuzev dubrovačkog područja, na južnom dijelu gorske Hrvatske te okolici Parga i Ogulina, u Istri i na Malom Lošinju te dijelovima središnje i istočne Hrvatske. Normalno je bilo na području Gradišta, Siska, Karlovca, Senja, Raba i Zavižana, dok je na preostalim dijelovima bilo umjereno sušno.

Na 2-mjesečnoj skali (SPI 2, rujan i listopad) u većini Hrvatske zabilježen je suficit oborine te su prevladale normalne oborinske prilike. U dijelu središnje i istočne Hrvatske bilo je umjereno kišno, a u okolici Karlovca, Siska, Daruvara te Rijeke vrlo kišno. Na području Malog Lošinja i Makarske bilo je umjereno sušno, na području Šibenika, Korčule i Lastova vrlo sušno, a na području Splita, Brača, Hvara i Visa čak ekstremno sušno. Tijekom zadnjeg tromjesečja (SPI 3, od kolovoza do listopada) prevladale su normalne oborinske prilike. Umjereno kišno bilo je jedino na području Daruvara i Rijeke, dok je umjereno i vrlo sušno bilo na području Malog Lošinja i Raba te na većem dijelu sjeverne (bez zaleđa) i srednje Dalmacije, kao i na otocima Korčula i Lastovo.

U proteklih pola godine (SPI 6, od svibnja do listopada) prevladale su normalne oborinske prilike uz ekstremno sušne prilike na području Malog Lošinja i na dijelu srednje Dalmacije te umjereno do vrlo sušne prilike u Lici i većini Primorja. Na 9-mjesečnoj skali (SPI 9, od veljače do listopada) bilo je ekstremno sušno u većem dijelu srednje Dalmacije, na otocima Korčula, Lastovo i Mali Lošinj, kao i na području Šibenika, Gospića i Zavižana. Umjereno do vrlo sušno bilo je u Istri, na dijelu Kvarnera, Like i sjeverne Dalmacije i na dubrovačkom području, dok je u ostatku Hrvatske bilo uglavnom normalno.

U proteklih godinu dana (SPI 12) prevladali su normalni oborinski uvjeti, no uz manjak oborine u odnosu na prosjek. Na području Istre, na dijelu Kvarnera i gorske Hrvatske, na zadarskom i dubrovačkom području te na Visu, Korčuli i Lastovu bilo je umjereno do vrlo sušno, a na Malom Lošinju ekstremno sušno. Značajan deficit oborine u cijeloj Hrvatskoj vidljiv je u razdoblju od godine i po (SPI 18), kada su na području Istre, Malog Lošinja, gorskih postaja te Zadra prevladali čak ekstremno sušni uvjeti. U zadnje dvije godine (SPI 24) u Hrvatskoj su dominirale normalne oborinske prilike, uz prevladavajući deficit oborine, a čak ekstremno sušno bilo je na Malom Lošinju i Pargu.

Vrijednosti SPI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski indeks (SPI)

Za proračun standardiziranog oborinskog indeksa korišteni su podaci količine oborine iz klimatološkog razdoblja (1981. - 2010.) te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 31 glavnoj meteorološkoj postaji. Razdiobi čestina oborine na mjesečnoj ili višemjesečnoj skali prilagođena je gama funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode maksimalne vjerodostojnosti za određivanje parametara razdiobe α i β (Wilks, 2006.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe količina oborine koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski indeks, a ukazuje na odstupanje oborine (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Intenzitet kišnih/sušnih prilika ocjenjuje se prema klasifikacijskoj skali navedenoj u tablici, a upućuje na prevladavajuće normalne, umjerene, vrlo i ekstremno kišne/sušne prilike. Boje stupića na grafovima ukazuju na pripadne intenzitete.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji ukazuje na udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom SPI.