Standardizirani oborinski indeks (SPI)


SPI lipanj 2021.

U lipnju (SPI 1) su na čak 84 % teritorija Hrvatske zabilježene ekstremno sušne prilike. Samo ponegdje u Slavoniji (Daruvar i Osijek) te Dalmaciji (Zadar, Split i Dubrovnik) bilo je vrlo sušno, na području Makarske i Ploča umjereno sušno, a jedino je na Lastovu bilo normalno.

U protekla dva mjeseca (SPI 2) u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru te na dijelu sjevernog Jadrana prevladavale su normalne prilike. U Slavoniji, Lici te većem dijelu Dalmacije bilo je umjereno do vrlo sušno, a u Zadarskoj i Šibenskoj-kninskoj županiji te na području Malog Lošinja i Visa bilo je čak ekstremno sušno.

Na tromjesečnoj skali (SPI 3) u većem dijelu Hrvatske (60%) oborinske prilike bile su u granicama normale. U dijelu Slavonije (Slavonski Brod, Gradište) te sjevernog (Mali Lošinj, Rab) i južnog (Ploče) Jadrana bilo je umjereno sušno, a u Lici te Zadarskoj i Šibenskoj-kninskoj županiji prevladale su vrlo sušne prilike. Na području Knina, Makarske i Visa bilo je ekstremno sušno.

U prvoj polovini godine (SPI 6) količina oborine bila je u granicanama normale, a normalne prilike prevladavale su i unazad 9 do 24 mjeseca. Ipak, u Istri i na području Senja bilo je kišno ili vrlo kišno na skalama duljim od 6 mjeseci, a na području Knina bilo je kišno u zadnjih 12 mjeseci. Na području Varaždina i Križevaca zabilježene su kišne do vrlo kišne prilike na skalama duljim od 9 mjeseci. Vrijednosti SPI 18 ukazuju na sušne prilike na oko 11% teritorija, a deficit oborine u zadnje dvije godine (SPI 24) na području Slavonskog Broda ukazuje na vrlo sušne prilike.

Vrijednosti SPI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski indeks (SPI)

Za proračun standardiziranog oborinskog indeksa korišteni su podaci količine oborine iz klimatološkog razdoblja (1981. - 2010.) te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 31 glavnoj meteorološkoj postaji. Razdiobi čestina oborine na mjesečnoj ili višemjesečnoj skali prilagođena je gama funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode maksimalne vjerodostojnosti za određivanje parametara razdiobe α i β (Wilks, 2006.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe količina oborine koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski indeks, a ukazuje na odstupanje oborine (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Intenzitet kišnih/sušnih prilika ocjenjuje se prema klasifikacijskoj skali navedenoj u tablici, a upućuje na prevladavajuće normalne, umjerene, vrlo i ekstremno kišne/sušne prilike. Boje stupića na grafovima ukazuju na pripadne intenzitete.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji ukazuje na udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom SPI.