Standardizirani oborinski indeks (SPI)


SPI rujan 2021.

U rujnu (SPI 1) je u gotovo cijeloj Hrvatskoj zabilježen deficit oborine. U istočnoj i na dijelu središnje Hrvatske bilo je sušno, u Istri, okolici Rijeke te na dijelu srednje Dalmacije bilo je umjereno do vrlo sušno, dok je u južnoj Dalmaciji bilo ekstremno sušno. U ostatku Hrvatske bilo je normalno.

Normalni oborinski uvjeti prevladali su na 2-mjesečnoj skali (SPI 2, kolovoz i rujan), pri čemu je u manjem dijelu kontinentalne Hrvatske bilo umjereno sušno, a u Istri i okolici Rijeke umjereno do vrlo sušno. Normalno je bilo u gotovo cijeloj Hrvatskoj i na 3-mjesečnoj skali (SPI 3, od srpnja do rujna). Umjereno sušno bilo je u manjem dijelu središnje Hrvatske te u okolici Ploča, dok je umjereno kišno bilo u okolici Senja.

Na 6-mjesečnoj skali (SPI 6, od travnja do rujna) prevladali su normalni oborinski uvjeti uz deficit oborine. Umjereno sušno bilo je u dijelu kontinentalne Hrvatske te u okolici Rijeke i Malog Lošinja. U većini Dalmacije bilo je umjereno do vrlo sušno, a u okolici Knina čak ekstremno sušno. Zabilježeni oborinski uvjeti na 9-mjesečnoj skali (SPI 9, od siječnja do rujna) u većini Hrvatske bili su u granicama normale. Umjereno sušno bilo je mjestimično u kontinentalnoj Hrvatskoj te u okolici Šibenika i Ploča, dok je vrlo sušno bilo na otoku Visu.

Normalno je bilo i na godišnjoj skali (SPI 12), uz umjereno, vrlo do ekstremno kišne prilike u okolici Senja i Raba. Normalne oborinske prilike prevladavale su i na duljim vremenskim skalama (SPI 18 i SPI 24). Umjereno sušno bilo je u okolici Slavonskog Broda, Siska i Daruvara te na otoku Visu, dok je umjereno do vrlo i ekstremno kišno bilo na području Istre te u okolici Senja, Raba i Varaždina.

Vrijednosti SPI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski indeks (SPI)

Za proračun standardiziranog oborinskog indeksa korišteni su podaci količine oborine iz klimatološkog razdoblja (1981. - 2010.) te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 31 glavnoj meteorološkoj postaji. Razdiobi čestina oborine na mjesečnoj ili višemjesečnoj skali prilagođena je gama funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode maksimalne vjerodostojnosti za određivanje parametara razdiobe α i β (Wilks, 2006.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe količina oborine koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski indeks, a ukazuje na odstupanje oborine (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Intenzitet kišnih/sušnih prilika ocjenjuje se prema klasifikacijskoj skali navedenoj u tablici, a upućuje na prevladavajuće normalne, umjerene, vrlo i ekstremno kišne/sušne prilike. Boje stupića na grafovima ukazuju na pripadne intenzitete.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji ukazuje na udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom SPI.