Kumulativna oborina i odstupanje


Odaberite
Kumulativna dnevna količine oborine
Slika 1: Kumulativna količina oborine (mm) za srpanj 2024. i krivulje teorijskih percentila (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) za razdoblje 1981. - 2020.

Do kraja 2022. godine za izračun i grafički prikaz kumulativne dnevne količine oborine i anomalije na različitim vremenskim skalama korišteni su podaci iz klimatološkog razdoblja 1961. - 2000., odnosno iz razdoblja 1981. - 2010. s 23 glavne meteorološke postaje. S početkom 2023. godine za oba produkta koriste se podaci iz razdoblja 1981. - 2020. s 30 glavnih meteoroloških postaja. Svi ovdje dostupni grafički prikazi unazad 10 godina odnose se na novo razdoblje dok su raniji prikazi dostupni u Biltenu DHMZ-a.

Od siječnja 2023. za praćenje oborinskih prilika ne koristi se postaja Knin.