Kumulativna oborina i odstupanje


Odaberite
Slika 1: Kumulativna količina oborine (mm) za studeni 2019. i krivulje teorijskih percentila (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) za razdoblje 1961. - 2000.

Dnevne količine oborine

Na Slici 1 podebljana linija prikazuje kumulativnu količinu oborine [mm] na određenoj postaji od početka do kraja analiziranog mjeseca. Glatke krivulje su teorijski percentili (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) koji daju ocjenu koliko trenutno stanje odstupa od prosječnog, tj. od medijana (50. percentil). Teorijske krivulje računaju se iz mjesečnih količina oborine na pojedinoj postaji u višegodišnjem razdoblju 1961. - 2000. primjenom normalne razdiobe drugim korijenom. Vrijednost akumulirane količine oborine za pojedini dan u mjesecu manja od 25. percentila (prvi kvartil) upućuje na relativno sušno razdoblje za taj dio godine, a vrijednost veća od 75. percentila (treći kvartil) ukazuju na kišne prilike. Prekoračenje 2. ili 98. percentila može se očekivati jednom u 50 godina i takvi slučajevi se mogu smatrati ekstremno sušnim odnosno ekstremno kišnim događajima.

Crtkana linija predstavlja prognozu količine oborine koja je izravni rezultat numeričkog modela ECMWF-a. Približavanjem kraju mjeseca sedmodnevni prognostički interval se smanjuje do konačnog oblika grafa popunjenog samo podacima opažanja.

Slika 2: Razlika izmjerene i prosječne količine oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 3: Omjer izmjerene i prosječne količine oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 4: Standardizirani oborinski indeks (eng. Standardized Precipitation Index) za izmjerenu količinu oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 5: Percentili za izmjerenu količinu oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 6: Povratni period (u godinama) za izmjerenu količinu oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Opis kratica korištenih na slikama 2-6
Kratice Opis
RSR1prosječna količina oborine u promatranom mjesecu iz razdoblja 1961. - 2000.
RSR3prosječna količina oborine u protekla 3 mjeseca iz razdoblja 1961. - 2000.
RSR6prosječna količina oborine u proteklih 6 mjeseci iz razdoblja 1961. - 2000.
RSR12prosječna količina oborine u proteklih 12 mjeseci iz razdoblja 1961. - 2000.
RSR24prosječna količina oborine u protekla 24 mjeseca iz razdoblja 1961. - 2000.
RSR36prosječna količina oborine u proteklih 36 mjeseci iz razdoblja 1961. - 2000.
RSR48prosječna količina oborine u proteklih 48 mjeseci iz razdoblja 1961. - 2000.
SPIeng. Standardized Precipitation Index
Percentilipercentil teorijske razdiobe (gamma razdioba)
Povratni periodpovratni period za opaženu količinu oborine