Kumulativna oborina i odstupanje


Odaberite
Slika 1: Kumulativna količina oborine (mm) za rujan 2022. i krivulje teorijskih percentila (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) za razdoblje 1961. - 2000.

Dnevne količine oborine

Na slici 1. podebljana linija prikazuje kumulativnu količinu oborine [mm] na određenoj postaji od početka do kraja analiziranog mjeseca. Glatke krivulje su teorijski percentili (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) koji daju ocjenu koliko trenutno stanje odstupa od prosječnog, tj. od medijana (50. percentil). Teorijske krivulje računaju se iz mjesečnih količina oborine na pojedinoj postaji u višegodišnjem razdoblju 1961. - 2000. primjenom normalne razdiobe drugim korijenom. Vrijednost akumulirane količine oborine za pojedini dan u mjesecu manja od 25. percentila (prvi kvartil) upućuje na relativno sušno razdoblje za taj dio godine, a vrijednost veća od 75. percentila (treći kvartil) ukazuju na kišne prilike. Prekoračenje 2. ili 98. percentila može se očekivati jednom u 50 godina i takvi slučajevi se mogu smatrati ekstremno sušnim odnosno ekstremno kišnim događajima.

Crtkana linija predstavlja prognozu količine oborine koja je izravni rezultat numeričkog modela ECMWF-a. Približavanjem kraju mjeseca sedmodnevni prognostički interval se smanjuje do konačnog oblika grafa popunjenog samo podacima opažanja.

Slika 2: Odstupanje količine oborine (R) od srednje vrijednosti iz razdoblja 1981. - 2010. (Ref) za različite vremenske skale (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca)

Odstupanje količine oborine od srednje vrijednosti

Na slici 2. prikazano je odstupanje količine oborine (R) od srednje vrijednosti iz razdoblja 1981. - 2010. (Rref) u postocima za različite vremenske skale (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) za odabranu postaju i mjesec. Količina oborine (R) na vremenskoj skali od N mjeseci odnosi se na kumulativnu količinu oborine za razdoblje od odabranog mjeseca do prethodnih N-1 mjeseci te je pripadna vrijednost navedena iznad pozicije vremenskih skala. Plavom bojom stupića naznačeno je pozitivno odstupanje (više oborine), a crvenom negativno (manje oborine). Na primjer, ako na nekoj postaji za rujan 2020. R3 iznosi 100 mm, a crveni stupić je na -20 % to znači da je kumulativna količina oborine za srpanj, kolovoz i rujan 2020. 100 mm, što je za 20 % manje od 30-godišnjeg prosjeka za to isto razdoblje, koji u ovom slučaju iznosi 125 mm.