Kumulativna oborina i anomalije


Odaberite
Slika 1: Kumulativna količina oborine (mm) za veljaču 2012. i krivulje teorijskih percentila (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) za razdoblje 1961. - 2000.
Slika 2: Razlika izmjerene i prosječne količine oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 3: Omjer izmjerene i prosječne količine oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 4: Standardizirani oborinski indeks (eng. Standardized Precipitation Index) za izmjerenu količinu oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 5: Percentili za izmjerenu količinu oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)
Slika 6: Povratni period (u godinama) za izmjerenu količinu oborine na različitim vremenskim skalama (1, 3, 6, 12, 24, 36 i 48 mjeseci)