Agrometeorološko stanje


18.09.2023. - 25.09.2023.
U proteklih sedam dana minimalna vrijednost temperature zraka u nizinama spustila se do 11.5 °C koliko je izmjereno u Daruvaru, u gorju u Gospiću 10.0 °C (Zavižan 2.5 °C, Parg 7.7 °C), a uzduž Jadrana do 13.6 °C koliko je izmjereno u Poreču (Pazin 13.2 °C). Najniža temperatura zraka na 5 cm od tla u kontinentalnom dijelu izmjerena je u Varaždinu, 8.5 °C (Zavižan 3.0 °C, Parg 8.0 °C), a na Jadranu 10.0 °C koliko je izmjereno u Zadru (Pazin 9.0 °C). Maksimalna vrijednost temperature zraka u nizinama izmjerena je u Gradištu, 32.8 °C, u gorju u Ogulinu 28.1 °C (Zavižan 17.3 °C, Parg 21.2 °C), a duž Jadrana u Šibeniku u iznosu od 30.7 °C ( Knin 31. 6 °C). Ostvarene temperaturne sume u cijeloj zemlji bile su iznad višegodišnjeg prosjeka. Kiša je padala u cijeloj zemlji, a najviše je zabilježeno u Rijeci 213.3 mm, Pargu 96.2 mm, Kninu 86.2 mm, Hvaru 72.3 mm, Daruvaru 69 mm, Bjelovaru 65.7 mm, Ogulinu 64 mm, Karlovcu 56.7 mm, Sisku 54.9 mm, Šibeniku 54.3 mm, Splitu 53.3 mm, Gospiću 53.2 mm, Slavonskom Brodu 48.9 mm, Varaždinu 45.3 mm, Poreču 42.7 mm, Zagreb-Maksimiru 41.5 mm te Krapini 40.2 mm.

Zadnja izmjena 25.09.2023.