Meteorološki podaci


Meteorološki podaci s mreže postaja DHMZ-a dobivaju se svakodnevnim mjerenjima i opažanjima (motrenjima) širom Hrvatske. Podaci opisuju stanje vremena na lokaciji meteorološke postaje.

Mreža prizemnih meteoroloških postaja DHMZ-a obuhvaća glavne, automatske, klimatološke i kišomjerne postaje, zatim postaje na kojima se mjeri temperatura mora te fenološke postaje na kojima se motre vegetativne faze razvoja bilja (cvjetanje, dozrijevanja plodova, jesenje opadanje lišća, zimsko mirovanje...).

Uređenje meteorološkog kruga postaje (motrilišta), postav instrumenata i proces motrenja obavlja se prema smjernicama Svjetske meteorološke organizacije i dokumentima DHMZ-a.

Na glavnim meteorološkim postajama (GMP) motre profesionalni motritelji (zaposlenici DHMZ-a) i to najviše meteoroloških elemenata, svaki puni sat, s prekidima tijekom dana, ovisno o broju motritelja na pojedinoj postaji. Svi podaci s GMP-ova su dostupni najranije krajem sljedećeg mjeseca za prethodni mjesec, po završetku svih stupnjeva kontrole podataka.

Na klimatološkim meteorološkim postajama (KMP) motrenja obavljaju honorarni motritelji u 7 h, 14 h i 21 h po lokalnom vremenu. Motrenja obuhvaćaju osnovne meteorološke elemente. Na KMP-ovima motritelji bilježe podatke u dnevnik motrenja i na kraju mjeseca (do 15. dana sljedećeg mjeseca) ga šalju službi kontrole DHMZ-a u Zagrebu gdje se podaci unose u baze podataka, obrađuju i kontroliraju te su dostupni najranije krajem sljedećeg mjeseca za prethodni mjesec.

Na kišomjernim postajama (KP) motrenja obavljaju honorarni motritelji. Motrenja obuhvaćaju mjerenje dnevne količine oborine i opažanje osnovnih meteoroloških pojava. Na KP-ovima motritelji bilježe podatke u obrazac za kišomjerne postaje i na kraju mjeseca (do 15. dana sljedećeg mjeseca) ga šalju službi kontrole DHMZ-a u Zagrebu gdje se podaci unose u baze podataka, obrađuju i kontroliraju te su dostupni najranije krajem sljedećeg mjeseca za prethodni mjesec.

Pogledajte karte za lakše pronalaženje lokacija na kojima se obavljaju meteorološka motrenja.

Pri izdavanju meteoroloških podataka i informacija korisnicima, DHMZ se pridržava Zakona o pravu na pristup informacijama i u njemu navedenih rokova.