Kvaliteta zraka


Sektor za kvalitetu zraka provodi analize u Službi kemijski laboratorij te u Službi za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka.

Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka

Svi podaci mjerenja kvalitete zraka (Tablica 1.) iz Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u zadnja 24 sata prikazuju se na stranicama DHMZ-a. Na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj na stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu dostupna su mjerenja kvalitete zraka iz Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i iz lokalnih mreža za mjerenje kvalitete zraka.

Služba kemijski laboratorij

Služba kemijski laboratorij prikuplja i analizira uzorke oborine i frakcije lebdećih čestica PM2.5 i PM10 prikupljene u Mreži postaja za kvalitetu zraka DHMZ-a (Tablica 2.) . Laboratorij je akreditiran po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za:

 • Određivanje glavnih iona u oborini ionskom kromatografijom, prema normama:
  • Kakvoća vode – Određivanje otopljenih aniona ionskom tekućinskom kromatografijom – 1. dio: Određivanje bromida, klorida, fluorida, nitrata, fosfata i sulfida (HRN EN ISO 10304-1:2009/AC 2012)
  • Kakvoća vode – Određivanje otopljenih Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ i Ba2+ ionskom kromatografijom – Metoda za vode i otpadne vode (HRN EN ISO 14911:2001)
 • Određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika u frakciji lebdećih čestica PM 10 metodom plinske kromatografije (GC-MS), prema normama:
  • Standardna metoda za mjerenje koncentracija benzo(a)pirena u vanjskome zraku (HRN EN ISO 15549:2008)
  • Vanjski zrak - Metoda za mjerenje benzo[a]antracena, benzo[b]fluorantena, benzo[j]fluorantena, benzo[k]fluorantena, dibenzo[a,h]antracena, indeno[1,2,3-cd]pirena i benzo[ghi]perilena (HRS CEN/TS 16645:2016)
 • Određivanje glavnih iona u frakciji lebdećih čestica PM2.5 metodom ionske kromatografije, prema normi:
  • Vanjski zrak - Upute za mjerenje aniona i kationa u frakciji PM2.5 (HRI CEN/TR 16269:2017)
 • Određivanje masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM10 i PM2.5, prema normi:
  • Ambient air – Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter (HRN EN 12341:2014)

Uz zahtjev [ pdf ] | [ docx ] | [ odt ] moguće je dobiti podatke navedene u Tablici 2.