Vizija, misija i vrijednosti


Vizija

Baštineći naše naslijeđe, stručnost, znanstvena dostignuća i međunarodne norme, vidimo se kao središte izvrsnosti za meteorološke, hidrološke i njima srodne informacije prepoznatljivo po svojoj ulozi u izgradnji bolje budućnosti kroz transformaciju Hrvatske u klimatski neutralno društvo otporno na klimatske promjene.

Misija

Naša misija je podržavanje održivog i gospodarskog razvoja države te zaštita života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenje na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme s ciljem ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

Vrijednosti

Ljudi i znanje

Znanje i vještine ljudi temelji su naše izvrsnosti. Ulaganje u ljudske potencijale, stjecanje specifičnih novih znanja naše je ulaganje u budućnost. Svi službenici i namještenici dužni su usvajati nova znanja i vještine, primjenjivati ih na svom radnom mjestu te prenositi ostalim zaposlenicima.

Informacija

Glavni proizvod i najveća materijalna vrijednost koju DHMZ pruža svojim korisnicima jesu informacije. Pri tome se posebna pozornost posvećuje sadržaju, kvaliteti, kontinuitetu, dosljednosti i pravodobnosti informacija, jer su one od izuzetne važnosti za sve korisnike u Republici Hrvatskoj od javnosti do organa državne i lokalne vlasti.

Komunikacija

Poštujemo otvorenu i etičnu komunikaciju unutar DHMZ-a i u komunikaciji s našim korisnicima i poslovnim partnerima. Poštujemo integritet i osobnost pojedinca. Uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Prihvaćamo nove ideje. Promičemo otvorenu komunikaciju i protok informacija na svim razinama. Svjesni smo da bez vještine da kvalitetno komuniciramo i timski djelujemo ne možemo biti uspješni ni kao pojedinci ni kao kolektiv i odlučni smo uvoditi kontinuirana poboljšanja u tom području.