Ustrojstvo DHMZ-a


Organizacijska struktura uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 132/2017, NN 79/2019).

Državni hidrometeorološki zavod
Glavna ravnateljica
Kabinet glavne ravnateljice
Sektor za financije, pravne i opće poslove
Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima
Služba za financije, računovodstvo i nabavu
Služba za tehničku potporu
Sektor za projekte Europske unije i druge međunarodne projekte
Služba za provedbu projekata Europske unije
Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike
Sektor za motrenje vremena i klime
Služba za meteorološka motrenja
Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja
Služba za obradu i kontrolu podataka
Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj
Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela
Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje
Služba za klimatologiju
Služba za agrometeorologiju
Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze
Služba za vremenske analize i prognoze
Služba Pomorski meteorološki centar
Služba Regionalni centar za Jadran
Sektor za hidrologiju
Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda
Služba za hidrološke studije, analize i prognoze
Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka
Sektor za kvalitetu zraka
Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka
Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu
Služba kemijski laboratorij
Samostalna služba za informatiku
Samostalna služba za umjerni laboratorij
Samostalna služba za daljinska mjerenja
Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda
Samostalni odjel biblioteka