Digitalna pristupačnost


Državni hidromemeteorološki zavod nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državnog hidrometeorološkog zavoda: https://meteo.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://meteo.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Način prikaza hidroloških podataka nije usklađen sa prikazom ostalih sadržaja na mrežnoj stranici DHMZ-a u smislu da:

  • primjenom kontrasta dio sadržaja postaje nečitljiv
  • prikaz sadržaja ne podliježe prilagodbi veličine teksta, za disleksiju, za razmak teksta
  • u sadržaju se ne naglašavaju poveznice
  • nije moguće postići kontrast u tablicama koje daju Dnevni hidrološki izvještaj
Državni hidrometeorološki zavod radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog hidrometeorološkog zavoda. Izjava je zadnji put preispitana 27. travnja 2023. Državni hidrometeorološki zavod će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Državni hidrometeorološki zavod. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Državnog hidrometeorološkog zavoda korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dhmz@cirus.dhz.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.