Sudjelovanje zainteresirane javnosti u izradi proračuna DHMZ-a za razdoblje 2023. do 2025. godine


U skladu s uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. godine, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga i upravljanje javnim resursima, Državni hidrometeorološki zavod omogućuje zainteresiranoj javnosti aktivno sudjelovanje u izradi Državnog proračuna za razdoblje 2023. do 2025. godine.

Financijski plan za razdoblje 2023. do 2025. godine izrađuje se na temelju usvojenog financijskog plana za razdoblje 2022. do 2024. godine, na kojeg građani daju komentare i prijedloge koji će se razmotriti pri izradi financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Sudjelovanje zainteresiranoj javnosti omogućeno je popunjavanjem Obrasca za sudjelovanje u izradi proračuna te dostavom na elektroničku adresu financije@cirus.dhz.hr do 23. rujna 2022. godine.

Obrasca za sudjelovanje u izradi proračuna   [ docx ]