Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA U ZIMI 2020/2021.

Odstupanja srednje temperature zraka za zimu 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 0,8 °C (Makarska) do 3,2 °C (Bjelovar). Na svim postajama temperatura zraka je bila viša od višegodišnjeg prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (Bilogora i Puntijarka u središnjoj Hrvatskoj, dijelovi gorske Hrvatske, srednja Dalmacija) i vrlo toplo (istočna i središnja Hrvatska, sjeverno Hrvatsko primorje, dio gorske Hrvatske, sjeverna Dalmacija i zaleđe, dijelovi srednje Dalmacije, okolica Hvara i južna Dalmacija).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U ZIMI 2020/2021.

Odstupanja količine oborine za zimu 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze u rasponu od 104 % višegodišnjeg prosjeka na Puntijarci gdje je palo 268,9 mm oborine, do 239 % na postaji Pazin (541,6 mm). Analiza odstupanja količina oborine za zimu 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na svim postajama bile iznad višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2020. godine izražene percentilima bile su u nekoj od kišnih kategorija na većem dijelu teritorija, a normalne na ostatku. Detaljnije su oborinske prilike opisane sljedećim kategorijama: normalno (dio središnje Hrvatske), kišno (istočna i dio središnje Hrvatske, dio gorske Hrvatska, dio Kvarnera, sjeverna Dalmacija), vrlo kišno (Istra, dio gorske Hrvatske, zaleđe sjeverne Dalmacije, srednja i južna Dalmacija) i ekstremno kišno (okolica Pazina, okolica Knina, Makarske i Dubrovnika).