Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LJETO 2018.

Srednja sezonska temperatura zraka za ljeto 2018. bila je na svim analiziranim postajama iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. – 1990. Odgovarajuće temperaturne anomalije za ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz) 2018. bile su u rasponu od 1,5 °C (Knin) do 3,2 °C (Zagreb - Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo izuzevši šire područje Knina koje je u kategoriji vrlo toplo.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LJETO 2018.

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj većinom bile ispod prosjeka. Količine su se kretale od 44 % ljetnih količina oborine u Lastovu do 140 % spomenutog prosjeka u Osijeku.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2018. godine svrstane su u sljedeće kategorije: kišno (šire područje Osijeka i Šibenika), sušno (šire područje Zagreba te dijelovi sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).