Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA JESEN 2020.

Odstupanja srednje temperature zraka za jesen 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 0,1 °C (Pazin) do 1,4 °C (Osijek, Bjelovar, Dubrovnik). Na svim postajama temperatura zraka je bila viša od višegodišnjeg prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za jesen 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (jugozapadni dio središnje Hrvatske i njemu susjedni dio gorske Hrvatske, Istra, dio Like, dio sjevernodalmatinskog zaleđa), toplo (istočna i veći dio središnje Hratske, dijelovi gorske Hrvatske, Kvarner, veći dio sjeverne Dalmacije, srednja Dalmacija, veći dio južne Dalmacije) i vrlo toplo (okolica Osijeka, Zavižana, Split-Marjana, Lastova i krajnji jug južne Dalmacije).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA JESEN 2020.

Odstupanja količine oborine za jesen 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze u rasponu od 56 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu gdje je palo 117,2 mm oborine, do 185 % na postaji Rab (738,4 mm). Analiza odstupanja količina oborine za jesen 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na približno trećini broja analiziranih postaja bile ispod, a na ostatku postaja iznad višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj za jesen 2020. godine izražene percentilima bile su normalne na većem dijelu teritorija, ali i sušne do vrlo kišne na dijelovima teritorija. Detaljnije su oborinske prilike opisane sljedećim kategorijama: sušno (istok kontinentalne Hrvatske, dio obale srednje Dalmacije, južna Dalmacija), normalno (veći dio teritorija), kišno (sjeverozapad središnje Hrvatske, dio gorske Hrvatske, dio Kvarnera, sjeverna Dalmacija i zaleđe) i vrlo kišno (okolica Senja, dio Krka i Rab).