Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2018.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za veljaču 2018. bila je niža od višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -3,7 °C (Zavižan) do -0,3 °C (Dubrovnik).

Apsolutna minimalna temperatura zraka za veljaču 2018. bila je na svim analiziranim postajama niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila se u rasponu od -7,1 °C (Zavižan) do -0,3 °C (Ogulin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je 28. veljače 2018. godine u Zadru zabilježena rekordna vrijednost apsolutne minimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Bjelovara, dio istočne Hrvatske i južni Jadran), vrlo hladno (Zavižan) i hladno (preostali dio Hrvatske).
ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2018.

Analiza količina oborine za veljaču 2018. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Rijeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2018. godine nalaze u rasponu od 83 % višegodišnjeg prosjeka u Rijeci (98,2 mm) do 292 % tog prosjeka u Karlovcu (192,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Rijeke i Dubrovnika), ekstremno kišno (šire područje Poreča i dio središnje Hrvatske), vrlo kišno (šire područje Parga, dio sjevernog Jadrana, Like te dio sjeverozapadne i istočne Hrvatske) i kišno (preostali dio Hrvatske).