Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite
ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2018.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za siječanj 2018. godine bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2,0 °C (Lastovo) do 6,3 °C (Bjelovar i Varaždin).

Apsolutna minimalna temperatura zraka za siječanj 2018. godine bila je viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a odstupanja su bila u rasponu od 3,2 °C (Hvar) do 11,5 °C (Varaždin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u siječnju 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (sjeverozapadna Hrvatska, dio središnje Hrvatske i Like), toplo (šire područje Zavižana) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2018.

Analiza količina oborine za siječanj 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja iznad odnosno ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2018. godine nalaze u rasponu od 38 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (32,1 mm) do 135 % tog prosjeka u Gospiću (145,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno. Šire područje Gospića, Ogulina i Parga svrstano je u kategoriju kišno, a dio južnog Jadrana u kategoriju sušno.

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2018. godine kretao se od 1 dan (Bjelovar, Daruvar i Karlovac) do 31 dan (Zavižan). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu i iznosila je 110 cm.