Međunarodne organizacije i asocijacije


DHMZ aktivno sudjeluje u radu brojnih međunarodnih organizacija i asocijacija iz područja svog djelovanja. Povrh svega to su:
  • WMO - Svjetska meteorološka organizacija
  • ECMWF - Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze
  • EUMETSAT - Europska organizacija za korištenje meteoroloških satelita
  • EUMETNET - Europsko udruženje nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi
  • ECOMET - Europska ekonomska interesna organizacija nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi
  • GEO - Globalna grupa za motrenje Zemlje koja je uspostavila globalni sustav svih sustava mjerenja na planetu Zemlja (GEOSS)
  • ALADIN - Međunarodni konzorcij za provedbu projekta razvoja i korištenja visoko razlučive numeričke prognoze vremena
  • RC LACE - Regionalna suradnja zemalja Srednje Europe na području numeričkog modeliranja atmosferskih procesa
  • JCOMM - Međunarodna komisija za ocenografsku i pomorsku meteorologiju
  • EMEP - Program suradnje za praćenje i procjenu daljinskog prijenosa atmosferskog onečišćenja u Europi
  • AQILA
  • EFAS - Europski sustav upozorenja na poplave
  • EUROGOOS - Europske asocijacija za operativnu oceanografiju
  • Savska komisija - Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
  • MONGOOS - Regionalna asocijacije za operativnu oceanografiju na Mediteranu u okviru Svjetskog sustava za motrenje oceana
U skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske DHMZ:
  • sudjeluje u međunarodnoj razmjeni meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka putem globalnog komunikacijskog i informacijskog sustava u okviru Svjetske meteorološke organizacije i drugih međunarodnih sustava
  • sudjeluje u međunarodnim razvojno-istraživačkim programima i projektima
  • sudjeluje u međunarodnoj razmjeni podataka i informacija o meteorološkim i hidrološkim nepogodama