Međunarodni programi


U sklopu međunarodne suradnje u okviru programa Svjetske meteorološke organizacije (WMO) i Mreže europskih meteoroloških službi (EUMETNET) predstavnici DHMZ-a sudjeluju u programima:
 • ALADIN - HIRLAM -Projekt numeričke prognoze vremena (razvoj i primjena modela)
 • CAS - Komisija za atmosferske znansti
 • CAgM - Komisija za argometeorologiju
 • CBS - Komisija za osnovne sustave
 • CCI - Komisija za klimatologiju
 • CHy - Komisija za hidrologiju
 • CIMO - Komisija za instrumente i metode mjerenja
 • EMEP - Program suradnje za praćenje i procjenu daljinskog prijenosa atmosferskog onečišćenja u Europi s ciljem osiguranja informacija za donošenje odluka u području zaštite okoliša
 • EUMETNET METEOALARM - internetski portal razvijen za potrebe upozoravanja javnosti na opasne vremenske prilike u Europi nastao na temeljima EMMA (European Multiservice Meteorological Awareness) projekta.
 • EUMETNET OPERA4 - Meteorološki radari u Europi s ciljem harmonizacije i uspostave europske platforme operativnih meteoroloških radara, razmjene radarskih podataka i izrade baze podataka o radarima nacionalnih meteoroloških službi
 • EUMETNET POSTPROCESSING - Program koji obuhvaća statističke metode naknadne obrade numeričkih prognoza te se temelji na dijeljenju saznanja među zemljama članicama i zajedničkom unaprijeđivanju efikasnosti takvih metoda
 • EUMETNET SRNWP - Program kratkoročne numeričke prognoze vremena s ciljem usklađivanja i unapređenja rada na istraživanju i primjeni numeričkih modela kratkoročne prognoze vremena u zemljama članicama EUMETNET-a
 • EUMeTrain - Međunarodni projekt obuke u korištenju meteoroloških satelitskih podataka u okviru EUMETSAT-a u cilju povećanja razumijevanja i upotrebe satelitskih podataka
 • GAW - Globalni program motrenja atmosfere
 • HyMeX - Sredozemni eksperiment proučavanja hidrološkog ciklusa – u cilju razvoja združenih modela atmosfera-more, koji će povećati točnost prognostičkih modela, procjene društveno-ekonomskih posljedica i osjetljivosti Sredozemlja na prirodne katastrofe te potpore političkim odlukama vezanim uz problem raspoloživosti vodom i prilagodbi na učestalost opasnih prirodnih pojava
 • MedCOF - Mediteranski klimatski forum
 • PEP725 - Europska fenološka baza podataka u cilju pružanja cjelovite europske fenološke baze podataka, koja se kontinuirano popunjava) s otvorenim, neograničenim pristupom podacima za znanost, istraživanje i obrazovanje
 • RC LACE - Regionalna suradnja u modeliranju atmosferskih procesa na ograničenom području u Srednjoj Europi s ciljem razvoja i primjene numeričkog modela prognoze vremena za područje Srednje Europe
 • SEECOF - Klimatski forum Jugoistočne Europe