Međunarodne organizacije i asocijacije


DHMZ aktivno sudjeluje u radu brojnih međunarodnih organizacija i asocijacija iz područja svog djelovanja. Povrh svega to su:
 • WMO - Svjetska meteorološka organizacija
 • ECMWF - Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze
 • EUMETSAT - Europska organizacija za korištenje meteoroloških satelita
 • EUMETNET - Europsko udruženje nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi
 • ECOMET - Europska ekonomska interesna organizacija nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi
 • GEO - Globalna grupa za motrenje Zemlje koja je uspostavila globalni sustav svih sustava mjerenja na planetu Zemlja (GEOSS)
 • ALADIN - Međunarodni konzorcij za provedbu projekta razvoja i korištenja visoko razlučive numeričke prognoze vremena
 • RC LACE - Regionalna suradnja zemalja Srednje Europe na području numeričkog modeliranja atmosferskih procesa
 • JCOMM - Međunarodna komisija za ocenografsku i pomorsku meteorologiju
 • EMEP - Program suradnje za praćenje i procjenu daljinskog prijenosa atmosferskog onečišćenja u Europi
 • AQILA - Europska mreža referentnih laboratorija za mjerenje kvalitete zraka
 • EFAS - Europski sustav upozorenja na poplave
 • EUROGOOS - Europske asocijacija za operativnu oceanografiju
 • Savska komisija - Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
 • MONGOOS - Regionalna asocijacije za operativnu oceanografiju na Mediteranu u okviru Svjetskog sustava za motrenje oceana
U skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske DHMZ:
 • sudjeluje u međunarodnoj razmjeni meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka putem globalnog komunikacijskog i informacijskog sustava u okviru Svjetske meteorološke organizacije i drugih međunarodnih sustava
 • sudjeluje u međunarodnim razvojno-istraživačkim programima i projektima
 • sudjeluje u međunarodnoj razmjeni podataka i informacija o meteorološkim i hidrološkim nepogodama