RegCM (eng. Regional Climate Model)


RegCM je klimatski model prostorne razlučivosti do 10 km. U intenzivnom razvoju je verzija RegCM modela za prostorne razlučivosti do 1 km. Stručnjaci DHMZ-a sudjeluju u razvoju i primjeni modela RegCM od početka 21. stoljeća.

Namjena korištenja modela RegCM je opisivanje prošlog, sadašnjeg i mogućeg budućeg stanja klimatskog sustava. Model se koristi u velikom broju znanstvenih institucija diljem svijeta a specifičnost mu je u potpunosti otvoren i dostupan računalni kod. Uobičajene domene korištene na DHMZ-u pokrivaju čitavu Europu, Sredozemlje i/ili šire područje Alpa.

Produkti RegCM modela:

  • karte klimatskih parametara pri tlu i na vertikalnim nivoima do vrha stratosfere
  • prostorni i vremenski vertikalni presjeci klimatskih parametara
  • vremenski nizovi klimatskih parametara
  • ASCII datoteke i tablice simuliranih veličina
  • NetCDF datoteke simuliranih polja
  • stručnjaci DHMZ-a pružaju mogućnost formatiranja rezultata simulacija u formatu i strukturi prema zahtjevima i potrebama korisnika
  • u suradnji s korisnicima moguć je razvoj izvedenih veličina te definiranje razdoblja usrednjavanja (npr. mjesečni, sezonski, godišnji, višegodišnji srednjaci) prema potrebama korisnika.
DHMZ obavlja klimatske simulacije temeljene na RegCM modelu koje su od interesa javnosti i državnih interesa:
  • posebne analize za potrebe izrade nacionalnih i lokalnih strategija i opisa stanja klimatskog sustava
  • fokusirane analize za potrebe nacionalnih i europskih projekata iz područja prilagodbe klimatskim promjenama
  • ulazna informacija za biometeorološka, hidrološka, agrometeorološka i ostala bazična i primijenjena istraživanja.
Stručnjaci DHMZ-a sudjeluju u zajedničkim međunarodnim inicijativama za regionalno klimatsko modeliranje (CORDEX, EURO-CORDEX) te u svojem radu koriste rezultate tekućih i završenih međunarodnih inicijativa i projekata (Med-CORDEX, ENSEMBLES, CMIP). Produkti RegCM-a dostupni su prema zahtjevu i potrebama korisnika a skup simulacija obavljen za potrebe izrade Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama na https://repozitorij.meteo.hr. Također, rezultati istraživanja obavljenih modelom RegCM i ostalim regionalnim i globalnim klimatskim modelima objavljuju se u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima.

Dodatne informacije o modelu RegCM: