DWD ICON-EU model


ICON model (engl. ICOsahedral Nonhydrostatic) je najnoviji model za numeričku vremensku prognozu Njemačke meteorološke službe (DWD) razlučivosti do 7 km. U DHMZ-u se koristi regionalna inačica modela, ICON-EU, prilagođena vremenu i klimi Europe koja je u DWD-u operativna od 21. 7. 2015. te dostupna na Open Data serveru (http://opendata.dwd.de).

Cilj:

Osnovni cilj korištenja modela ICON-EU u DHMZ-u je unaprijeđenje opće vremenske prognoze i prognoze opasnih vremenskih prilika od javnog i državnog interesa, te pravovremena dostava prognostičkih produkata krajnjim korisnicima uvažavajući njihove specifične potrebe.

Značajke ICON-EU modela:

  • prognoza do 120 sati unaprijed, do 72 sata svaki sat, zatim svaka 3 sata
  • nova prognoza svakih 6 sati (u DHMZ-u se koristi izračuni svakih 12 sati)
  • horizontalna razlučivost 7 km za sve meteorološke varijable
  • 60 vertikalnih nivoa do visine 22.5 km
  • domena: 23.5 °W – 62.5 °E, 29.5 °N – 70.5 °N (pokriva cijelu Europu)

Produkti ICON-EU modela:

  • prognostičke karte meteoroloških polja pri tlu i na vertikalnim nivoima
  • prostorni i vremenski vertikalni presjeci meteoroloških varijabli
  • meteogrami (vremenski hodovi meteoroloških varijabli)
  • ASCII datoteke i tablice prognoziranih veličina
  • GRIB datoteke prognostičkih polja dostupne su na Open Data serveru
Produkt ICON-EU kojeg možete pronaći na mrežnim stranicama DHMZ-a je prognoza najvišeg dnevnog UV indeksa.

Dodatne informacije o modelu ICON: