24-h rainfall (mm) on 21.03.2023. at 7:00


Station Rainfall [mm]
 Bakar 4.0
 Begovo Razdolje 6.0
 Bjelovar 0
 Bosiljevo 1.1
 Božava 2.0
 Crikvenica 3.0
 Crni Lug-NP Risnjak 4.0
 Daruvar 1.9
 Delnice 3.0
 RC Gorice (kod Nove Gradiške) 0.2
 Gospić 2.7
 Gračac 1.2
 Hrvatska Kostajnica 4.0
 Karlovac 1.5
 Križevci 0
 Krk 3.0
 Kukuljanovo 3.0
 Kutina 2.0
 Kutjevo 0.1
 Lastovo 0.1
 Lekenik 0.3
 Ličko Lešće 2.7
 Lipik 2.0
 Malinska 2.2
 Mali Lošinj 4.2
 Ogulin 5.3
 RC Osijek-Čepin 0.1
 Osijek-aerodrom 0
 Otočac 3.0
 Parg-Čabar 1.0
 Pazin 4.2
 Plaški 5.2
 Polje Čepić 3.2
 Poreč 4.5
 Požega 0.3
 Pula 6.0
 Pula-aer 5.9
 Rab 2.0
 Rijeka 3.4
 Rijeka-aerodrom 5.3
 Senj 1.6
 Silba 2.3
 Sisak 1.2
 Slavonski Brod 0
 Slunj 4.0
 Valpovo-Tiborjanci 0.1
 Vinkovci-Novo Selo 0.1
 Zadar 0.3
 Zadar-aerodrom 0.6
 Zagreb-Maksimir 0
 Zagreb-aerodrom 0
 Zavižan 3.6
  • rainfall "0" - traces (< 0.1mm/24h)
  • automatic weather station data