1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja» Svjetski meteorološki dan 2024. » Predani klimatskoj akciji

Stanje klime

Sheremetio/Adobe Stock
Izazov

Od osamdesetih godina 20. stoljeća svako je desetljeće bilo toplije od prethodnog. Pritom je 2023. bila najtoplija godina u povijesti mjerenja: globalna srednja temperatura prošle je godine bila za oko 1,45 °C viša od prosjeka razdoblja 1850. – 1900. To je uglavnom bila posljedica kombinacije klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem i prirodne pojave El Niño.

Porast temperatura popraćen je sve ekstremnijim vremenskim prilikama kao što su toplinski valovi, poplave, suše, šumski požari i tropske ciklone čiji se intenzitet ubrzano pojačava. Vremenske prilike pod snažnim su utjecajem viška energije koji se zadržava u atmosferi zbog rekordnih razina stakleničkih plinova.

Toplina u oceanu rekordno je visoka. Zagrijavanje se ubrzalo i očekuje se da će se nastaviti još stotinama i čak tisućama godina. Zakiseljavanje oceana također se pojačava, što utječe na morske ekosustave.

Podizanje razine mora dramatično se ubrzalo i postaje sve veća prijetnja državama koje se nalaze na niskim nadmorskim visinama i stanovnicima obalnih područja.

Ledenjaci i ledeni pokrovi se smanjuju, zbog čega će u budućnosti biti ugroženi sigurnost opskrbe vodom i presudni ekosustavi te će doći do pogoršanja podizanja razine mora. Površina morskog leda nastavlja se smanjivati, a permafrost se otapa, čime se dodatno povećava potencijal za emisije stakleničkih plinova.

Odgovor

WMO i njezine članice prate stanje klime na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi donositeljima politika prenijeli informaciju o izvanrednoj hitnosti klimatske akcije. Ta je organizacija čuvarica Globalnog sustava za opažanje klime u okviru kojeg se procjenjuju klimatski pokazatelji i učinci.

WMO promiče istraživanja i služi kao platforma za suradnju usmjerenu na jačanje predviđanja i razumijevanje Zemljinog sustava koji se mijenja. Jedan je od sponzora Međuvladinog panela o klimatskim promjenama i Svjetskog klimatskog istraživačkog programa (World Climate Resarch Programme).

WMO usto izrađuje informacije, alate i smjernice povezane s klimom za potporu donošenju odluka i rješenja na razini pojedinačnih država te za mobilizaciju financijskih sredstava za klimatsku akciju.Predani klimatskoj akciji