1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Svjetski meteorološki dan 2024.

Poster Svjetski meteorološki dan 2024

Klimatske promjene stvarna su i neosporna prijetnja cjelokupnoj našoj civilizaciji. Njihovi su učinci već vidljivi, a ako ne budemo djelovali odmah, dosegnut će katastrofalne razmjere.

Tema Svjetskog meteorološkog dana 2024. stoga glasi Predani klimatskoj akciji.

Ciljem održivog razvoja br. 13. obvezali smo se na hitnu akciju za borbu protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka. Napredak u ostvarenju tog cilja temelj je za napredak u ostvarenju svih ostalih ciljeva održivog razvoja.

Rad zajednice koja čini Svjetsku meteorološku organizaciju (WMO) od presudne je važnosti za klimatsku akciju i za ostvarenje svih ciljeva održivog razvoja. Taj je rad od goleme društvene važnosti jer pridonosi smanjenju gladi i siromaštva, unaprjeđenju zdravlja i dobrobiti, osiguravanju čiste vode te cjenovno pristupačne i čiste energije, zaštiti života pod vodom i života na kopnu te povećavanju otpornosti naših gradova i zajednica na klimatske promjene.

Predviđanjima povezanim s vodom i klimom pridonosi se povećanju proizvodnje hrane. Na taj smo način sve bliži ostvarivanju cilja koji se odnosi na iskorjenjivanje gladi. Integracijom epidemioloških i klimatskih informacija možemo bolje razumjeti bolesti koje ovise o klimi i bolje upravljati njima. Sustavima ranog upozoravanja pridonosi se smanjenju siromaštva na način da se ljudima pruža šansa da se pripreme za ekstremne vremenske prilike i ograniče njihov utjecaj.

WMO, njezine članice i njezini partneri predvode cjelokupni vrijednosni ciklus, od znanosti do usluga usmjerenih na djelovanje za dobrobit društva. Tako se unapređuje poznavanje Zemljina sustava, prati se stanje klime i vodnih resursa, pružaju se znanstvene informacije koje pomažu u smanjenju emisija stakleničkih plinova te se pružaju klimatske usluge i rana upozorenja za pomoć u prilagodbi klimatskim promjenama.

Znanost je od središnje važnosti za oblikovanje rješenja i može biti dodatan poticaj napretku u ostvarivanju svih ciljeva održivog razvoja. Znanost nas ujedinjuje.

WMO će ostati predana klimatskoj akciji u svojim nastojanjima usmjerenim na suradnju i inovacije, pri čemu će iskorištavati kolektivno stručno znanje za prevladavanje izazova i ostvarenje naše zajedničke vizije sigurnijeg i otpornijeg svijeta za buduće generacije.

Predani klimatskoj akciji

» Stanje klime
» Ublažavanje klimatskih promjena
» Prilagodba klimatskim promjenama
» Budućnost