WRF (eng. Weather Research and Forecasting)


WRF je modelski sustav za numeričko modeliranje i prognoziranje stanja atmosfere na svim prostornim skalama. U DHMZ-u se koristi istraživačka verzija modela WRF-ARW (Advanced Research WRF).

Cilj:

Osnovni cilj korištenja WRF modela na DHMZ-u je bolje razumijevanje meteoroloških procesa u širem području Hrvatske, posebno ekstremnog vjetra i grmljavinskih oluja, i potpora analizama vremenskih i vjetrovnih uvjeta u specifičnoj klimi Hrvatske za projekte iz područja građevinarstva i energetike.

Značajke:

  • numeričke simulacije na raznim prostornim skalama, od makroskalnih do mikroskalnih
  • horizontalna razlučivost do 37 m
  • mogućnost prilagodbe razdoblja simulacije (do 5 dana) i učestalosti spremanja podataka (do svakih nekoliko sekundi)
  • mogućnost prilagodbe prostorne domene proračuna

Produkti WRF modela:

  • karte meteoroloških polja pri tlu i na vertikalnim nivoima do vrha stratosfere
  • ASCII datoteke i tablice meteoroloških parametara
  • NetCDF datoteke meteoroloških polja.

Specijalizirane simulacije WRF modela izrađuju se za potrebe:

  • suradnje s hrvatskim i međunarodnim istraživačkim institucijama i istraživačkim projektima na temama analize ekstremnog vremena, olujnog vjetra i turbulencije, meteoroloških tsunamija, klime vjetra, visokorazlučivih numeričkih simulacija i drugo
  • procjene meteoroloških uvjeta za izgradnju temeljne nacionalne infrastrukture (ceste, dalekovodi itd.).

Karta polja vjetra
Slika 1. Primjer simulacije polja vjetra u području izgradnje ceste izrađene za analizu vjetra na državnoj cesti D8 od Novog Vinodolskog do Karlobaga.

Dodatne informacije o WRF-ARW modelu: