ALADIN (franc. Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational)


ALADIN je numerički (računalni) modelski sustav za kratkoročnu prognozu vremena visoke razlučivosti. Hrvatska je članica ALADIN programa suradnje od 1995. godine, a prognoze hrvatskom verzijom modela (ALADIN-HR) izrađuju se u Državnom hidrometeorološkom zavodu od 2000. godine. Više o ALADIN projektu suradnje može se naći ovdje.

Cilj:

Osnovni cilj ALADIN projekta suradnje je unaprjeđenje prognoze opasnih vremenskih prilika s naglaskom na sustav ranog upozoravanja na meteorološke i hidrološke nepogode. Pri tome je bitna pravovremena dostava prognostičkih produkata krajnjim korisnicima uvažavajući njihove specifične potrebe.

Značajke ALADIN-HR modela:

Na DHMZ-u postoji nekoliko operativnih konfiguracija ALADIN-HR modela koje se prvenstveno razlikuju po razlučivosti mreže modela. Sve konfiguracije prilagođene su vremenu i klimi Hrvatske.

Neke od osnovnih značajki ovih operativnih konfiguracija su:

 • horizontalna razlučivost od 4 km i 2 km
 • satna dostupnost prognostičkih produkata do 72 sata unaprijed
 • novi proračun prognoze svakih 6h

Sve prognoze modela ALADIN-HR operativno se izrađuju na superračunalu DHMZ-a. Da bi se numeričkim modelom proračunala prognoza za idućih nekoliko dana unaprijed potrebno je poznavati trenutno stanje atmosfere odnosno početne uvjete koji se određuju metodom asimilacije podataka. U postupku asimilacije podataka koriste se brojna meteorološka mjerenja i motrenja nad područjem Hrvatske i okolnih zemalja: prizemna mjerenja (na 2m i 10m), avionska mjerenja, mjerenja polarnih i geostacionarnih satelita te mjerenja meteorološkim balonom (radiosondažna mjerenja). Budući je u modelu ALADIN-HR područje prognoziranja prostorno ograničeno, za proračun su potrebni i meteorološki uvjeti izvan njegove domene (rubni uvjeti) koji se dobivaju od globalnog prognostičkog modela IFS Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF).

Shematski prikaz modela i domene

Povećanjem razlučivosti modela moguće je točnije i detaljnije prognozirati buduće stanje atmosfere. Na slici 1 prikazana su područja (domene) za koje se radi proračun prognoze modelom ALADIN-HR te vertikalni presjek kroz planinu Velebit za dvije konfiguracije modela na različitim horizontalnim razlučivostima. Kao što je sa slike vidljivo, finija razlučivost modela pruža točniji opis orografije te omogućuje znatno bolju prognozu orografski utjecanih procesa (npr. prognozu vjetra). Na sličan način, veća razlučivost modela bolje reprezentira i druge fizikalne procese u modelu.

Slika 1. Područja (domene) za koje se radi proračun prognoze modelom ALADIN-HR te vertikalni presjek kroz planinu Velebit za dvije konfiguracije modela na različitim horizontalnim razlučivostima.

Produkti ALADIN modela:

 • prognostičke karte meteoroloških polja pri tlu i na vertikalnim nivoima do vrha stratosfere
 • prostorni i vremenski vertikalni presjeci meteoroloških parametara
 • meteogrami (vremenski hodovi meteoroloških parametara)
 • ASCII datoteke , XML i tablice prognoziranih veličina
 • GRIB datoteke prognostičkih polja.
DHMZ izdaje izvješća o budućem stanju vremena (vremensku prognozu) temeljenu na ALADIN-HR prognostičkim produktima koja su od interesa javnosti i državnih interesa:
 • posebna upozorenja na opasne vremenske prilike
 • opća prognoza vremena
 • biometeorološka prognoza.
Specijalizirane prognoze ALADIN/HR modela izdaju se korisnicima za potrebe:
 • osiguranja sigurnosti zračnog, pomorskog, cestovnog i željezničkog prometa
 • poljoprivredne proizvodnje i ribarstva
 • zaštite od požara otvorenog prostora
 • planiranja potrošnje energije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (vjetar, Sunce, hidroelektrane)
 • optimizacije poslovnih aktivnosti na tržištu energijom
 • planiranja aktivnosti na otvorenom (građevinski radovi, kulturna i sportska događanja,....).
Podaci modela ALADIN/HR se koriste i za izradu raznih specijalističkih studija:
 • atlasi vjetra i raspoložive gustoće snage vjetra,
 • resursne podloge i analize za izgradnju vjetroelektrana
 • procjene meteoroloških uvjeta za izgradnju osnovne nacionalne infrastrukture (ceste, dalekovodi itd.).
Produkti ALADIN/HR dostupni su na mrežnim stranicama DHMZ-a na sljedećim poveznicama:

Dodatne informacije o modelu ALADIN: