Umjerni laboratorij


Meteorološka mjerenja i opažanja kao izvorište podataka predstavljaju osnovu meteorološke službe. Kako bi mjerenja bila homogena i pouzdana od iznimne važnosti je redovito umjeravanje svih mjerila i osiguranje mjeriteljske sljedivosti do međunarodnih etalona.

Od osnutka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), 1947. godine, u njegovom ustroju svoj rad započinje i Meteorološki laboratorij (METLAB), današnja Samostalna služba za umjerni laboratorij (SOUL). Unutar SOUL-a djeluju dva odjela: Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila i Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka.

Godine 1985. započelo je uređenje prostorija umjernog dijela laboratorija prema standardima mjeriteljskog laboratorija te je pokrenuta nabava prvih međunarodno sljedivih etalona. Privremeno rješenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo o ovlaštenju METLAB je dobio 1994. godine, a tri godine kasnije stekao je status ovlaštenog mjeriteljskog laboratorija br. 81 u Republici Hrvatskoj.

Od 2012. godine SOUL je umjerni laboratorij koji ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025. Akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za umjeravanje mjerila temperature, apsolutnog tlaka, relativne vlažnosti, Sunčevog zračenja, analizatora za mjerenje onečišćujućih tvari u zraku i plinskih mješavina te mjerila i regulatora protoka plina.

U skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 i preporukama Svjetske meteorološke organizacije(WMO), laboratorij aktivno i uspješno sudjeluje u svim usporedbenim ispitivanjima i umjeravanjima koja se održavaju u okviru WMO, Svjetske zdravstvene organizacije te Europske komisije.

SOUL iza sebe ima uspješno sudjelovanje na projektima: Uspostava sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka, AIRQ − Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH − METMONIC. Kroz te projekte omogućena je nabava i modernizacija etalona i mjerne opreme potrebne za umjeravanje meteoroloških mjerila i mjerila kvalitete zraka.

Od 2. studenog 2017. godine SOUL je nositelj državnog etalona za koncentraciju ozona i plinskih mješavina.

Samostalna služba za umjerni laboratorij DHMZ-a obavlja umjeravanja u akreditiranom i neakreditiranom području za vlastite potrebe i za potrebe vanjskih korisnika.


Temperatura

Temperatura - oprema

Tlak

Tlak - oprema

Relativna vlažnost

Relativna vlaga - oprema
Relativna vlaga - oprema

Sunčevo zračenje

Sunčevo zračenje - oprema

Analizatori:

ozona, ugljikovog monoksida, sumporovog dioksida, dušikovog monoksida, dušikovog dioksida, amonijaka, sumporovodika, benzena

Analizatori - oprema

Plinske mješavine:

ugljikovog monoksida, sumporovog dioksida, dušikovog monoksida, amonijaka, dušikovog dioksida, sumporovodika, benzena u sintetičkom zraku ili dušiku

Plinske mješavine - oprema

Mjerila i regulatori protoka plina:

maseni i volumetrijski

Mjerila i regulatori protoka plina - oprema

Brzina strujanja

Brzina strujanja - oprema