Twinning Projekt
OSNOVNE INFORMACIJE:

Twinning projekt predstavlja nadogradnju na postojeću infrastrukturu i institucionalni okvir. Organizacijska struktura Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) omogućava uspostavu i daljnji razvoj sustava za praćenje i upravljanje kakvoćom zraka. U proteklih više od 28 godina, DHMZ je bio odgovoran za praćenje i analizu kakvoće oborina diljem Hrvatske.

Osim kakvoće oborina, DHMZ je 2005. godine uspostavio i mjerenja koncentracije ozona na dvjema ruralnim postajama, a uspostavljena je i umjerna stanica za analizatore ozona. Sve to upućuje na zaključak da osnovno poznavanje i razumijevanje kompleksnosti i učinaka sustava za praćenje kakvoće zraka vec postoje. U isto vrijeme, detektirani su glavni nedostaci koji se odnose na nepostojanje sveobuhvatnog sustava upravljanja s pratećom infrastrukturom, sustava za osiguranje i kontrolu kvalitete općenito te manjak kvalificiranog kadra. Zbog toga su projektne aktivnosti usmjerene na ona područja koja je potrebno u bitnoj mjeri razviti i unaprijediti, a posebice se to odnosi na:

 • Uvođenje metodologija za rad kemijskog i umjernog laboratorija;
 • Korištenje novih analitičkih instrumenata i primjenu metoda, uključujući postupke za osiguranje (QA) i kontrolu kvalitete (QC) te provjeru podataka;
 • Preporuke za ustrojstvo i provedbu akreditacije za oba laboratorija, kao i pripremu relevantne dokumentacije i smjernica za usklađivanje sa zahtjevima Europske unije koje se odnose na osiguranje i kontrolu kvalitete;
 • Aktivnosti umjernog laboratorija;
 • Održavanje i popravak opreme za praćenje;
 • Rutinsko umjeravanje opreme za praćenje, korištenje transfernih normi i provjera plina za umjeravanje instrumenata;
 • Razvoj sustava za provjeru i upravljanje podacima, kao i sustava za otvoreni pristup podacima o kakvoći zraka.

Članovi nadzornog odbora projekta
CILJEVI:
 • Izgrađeni nacionalni institucionalni kapaciteti za primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a u području kakvoće zraka;
 • Izgrađen sustav za praćenje i upravljanje kakvoćom zraka;
 • Poticanje razmjene podataka o kakvoći zraka;
 • Razvijena javna svijest o problematici kakvoće zraka;
 • Doprinos uspostavi nacionalnog sustava za praćenje i upravljanje kakvoćom zraka.
Priprema uzoraka u kemijskom laboratoriju DHMZ-a
METODA:

Finska, kao zemlja članica EU-a, prenosi svoja znanja i iskustva u okviru Projekta, čiji je cilj razvijati potrebne stručne i institucionalne kapacitete. Dvadesetak finskih stručnjaka različitih profila pružaju tehnicku i stručnu podršku u procesu korištenja novih instrumenata i opreme i to kroz program stručne obuke iz mjernih metoda, osiguranja kvalitete te i izvješćivanja EU-a.

Praktična edukacija na mjernoj postaji Desinić
KOMPONENTE PROJEKTA:

Komponenta 1: Jačanje institucionalnih kapaciteta
Komponenta 2: Unapeređenje kemijskog laboratorija
Komponenta 3: Unapeređenje umjernog laboratorija
Komponenta 4: Održavanje opreme i aktivnosti praćenja na terenu
Komponenta 5: Sustav upravljanja podacima
Komponenta 6: Podrška sustava informacijske tehnologije i razvoj softvera
Komponenta 7: Sustav upravljanja kvalitetom

Radni posjet finskoj meteorološkoj službi