Podaci o projektu
Naziv projekta: Uspostava sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka
Broj projekta: HR-06-IB-EN-01
Instrument financiranja: Pretpristupni fond Europske unije Phare 2006
Vremenski okvir: siječanj 2009. - svibanj 2010.
Proračun: 700.000 (Twinning), 1.000.000 (nabava opreme)
 
Voditelj projekta zemlje članice EU-a: G. Harri Pietarila, Finski meteorološki institut
Voditeljica projekta države korisnice: Gđa. Vesna Đuričić, Državni hidrometeorološki zavod
Stalna savjetnica za twinning: Gđa. Vuokko Karlsson, Finski meteorološki institut
Suradnik stalne savjetnice za twinning države korisnice: G. Lukša Kraljević, Državni hidrometeorološki zavod

 

Što je Phare?

Program Phare je instrument pretpristupne pomoći i glavno sredstvo financijske i tehničke suradnje Zajednice s državama srednje i istočne Europe. Phare raspolaže proračunom većim od 10 milijardi Eura za razdoblje od 2000.-2006. i ima dva osnovna cilja:

  1. pomoć nacionalnim administracijama zemalja kandidatkinja u procesu usvajanja kapaciteta potrebnih za provedbu pravne stečevine Zajednice;
  2. pomoć zemljama kandidatkinjama pri razvoju osnovne infrastrukture i unapređenja gospodarstva sukladno standardima Zajednice i to kroz mobiliziranje potrebnih investicija, naročito u područjima gdje su pravila Zajednice sve zahtjevnija: okoliš, promet, industrija, kakvoća proizvoda, radni uvjeti i sl.

Što je Twinning i kako je organiziran?

Program Twinning je pokrenut u svibnju 1998. kao jedno od glavnih mehanizama pristupne pomoći za institucionalni razvoj. Cilj Twinninga je pružiti potporu zemljama korisnicama u procesu razvoja modernih i učinkovitih uprava te jačanja njihova ustrojstva, kvalitete ljudskih potencijala i vještina upravljanja potrebnih za provedbu pravne stečevine i usvajanje standarda zemalja članica EU-a. Osnovna značajka Twinnig projekta je usmjerenost na postizanje zajamčenih i konkretnih rezultata. Osim što pruža tehničku i administrativnu podršku, Twinning pomaže i u izgradnji dugoročnih veza između sadašnjih i budućih zemalja članica. Svaki Twinning projekt ima najmanje jednog stalnog savjetnika/icu za Twinning (RTA) i voditelja/icu projekta. RTA nominira administracija ili neko drugo ovlašteno tijelo zemlje članice. RTA je u zemlji korisnici angažiran/a na provedbi projekta puno radno vrijeme u razdoblju od najmanje 12 mjeseci. Voditelj/ica projekta je odgovoran/a za koordinaciju i svrhovito funkcioniranje projekta u cjelini. Kako bi proces reformi uspješno ostvario zadane ciljeve, u okviru projekta se provode pažljivo isplanirane i vremenski usklađene misije ostalih angažiranih stručnjaka, programi obuke, kampanje za senzibiliziranje javnosti i sl.