1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Kemija između DHMZ-a i kemičara

DHMZ, 23. 2. 2024. - Znanstveno stručni skup XV. susret mladih kemijskih inženjera, koji je održan u Zagrebu, od 22. do 23. veljače 2024., okupio je studente, znanstvenike i stručnjake sa sveučilišta, instituta, zavoda, srednjih škola te gospodarstva, s ciljem promicanja i razmjene znanja u području kemije i kemijskog inženjerstva. U DHMZ-u uloga kemičara značajna je u segmentu praćenja kvalitete zraka, osobito u kemijskom laboratoriju DHMZ-a.

Važnu ulogu u ispunjavanju zadaća i nadležnosti DHMZ-a imaju i kemičari

Ove godine jedan od pozvanih predavača na XV. susretu mladih kemijskih inženjera bio je i glavni ravnatelj DHMZ-a, dr. sc. Ivana Güttler, koji je održao predavanje prvog dana Susreta, 22. veljače 2024., i to na temu Klimatske promjene: Sažetak najnovijeg zbirnog izvješća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC).

U svom predavanju pojasnio je ulogu Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) u oblikovanju učinkovitog globalnog odgovora na izazove klimatskih promjena te osvrnuo na najnovije i najrelevantnije informacije o stanju klime, kao i na niz problema s kojima se ograničavanje zagrijavanja na 1,5 °C i 2 °C tijekom posljednjih nekoliko godina susreće, kao što je kontinuirani rast koncentracija svih stakleničkih plinova u atmosferi.

Međutim, u istom razdoblju bilježimo i pozitivne pomake, poput ubrzane dostupnost obnovljivih izvora energije te jačanje sustava za prilagodbu na klimatske promjene i povezivanje sa zaštitom bioraznolikosti, zaključio je glavni ravnatelj DHMZ-a svoju prezentaciju nakon koje su slijedila pitanja iz publike.

Upravo klimatske promjene, sve učestaliji i intenzivniji vremenski te hidrološki ekstremi, kao i povećanja koncentracije onečišćujućih tvari u zraku sve više ukazuju na važnu ulogu nacionalnih hidrometeoroloških službi u društvu koje teži održivom razvoju i učinkovitoj prilagodbi na promjene okoliša. Za daljnji razvoj i djelovanje DHMZ-a, osim modernizacije infrastrukture, poboljšanja metoda rada, digitalizacije i ulaganja u zaposlenike, ključno je i kontinuirano sudjelovanje u obrazovanju budućih stručnjaka koji su od vitalnog značaja za ispunjavanje zadaća DHMZ-a. Ulaganjem u njihovo znanje i iskustvo, sudjelovanjem na ovakvim znanstveno stručnim skupovima, doprinosi se jačanju kapaciteta zajednice za učinkovitu prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena.

Osim geofizičara, matematičara, informatičara, geografa, hidrologa, stručnjaka iz niza drugih potpornih struka, važnu ulogu u ispunjavanju zadaća i nadležnosti DHMZ-a imaju i kemičari. Osobito na području rada DHMZ-a koji je povezan s očuvanjem zdravlja ljudi i okoliša praćenjem, analiziranjem i modeliranjem kvalitete zraka.

Kemijski i umjerni laboratoriji DHMZ-a

Najveći broj kemičara na DHMZ -u radi u Sektoru za kvalitetu zraka, osobito u Službi kemijski laboratorij koji se sastoji od anorganskog i organskog laboratorija. Kemijski laboratorij DHMZ-a osnovan je 1965. godine i obavlja poslove vezane za kvalitetu oborine i zraka na 20 postaja - 14 meteoroloških postaja DHMZ-a i 6 postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Metode analize koje laboratorij koristi akreditirane su prema normi HRN ENI ISO/IEC 17025, od 2013. godine.

Osim u Sektoru za kvalitetu zraka DHMZ-a, kemičari rade i u Samostalnoj služba za umjerni laboratorij odnosno Odjelu umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka. Redovito umjeravanje svih mjerila i osiguravanje mjeriteljske sljedivosti do međunarodnih etalona važno je za homogenost i pouzdanost podataka o kvaliteti zraka, a samim time i za izradu strategija, mjera i planova za poboljšanje kvalitete zraka na lokalnoj i nacionalnoj razini.

AIRQ- Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka

Jedan od ključni strukturnih projekata modernizacije sve tri motriteljske mreža DHMZ-a, projekt AIRQ- Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, omogućio je opremanje kemijskog laboratorija suvremenom opremom za analizu kemijskog sastava atmosfere, aerosola i oborine. Projektom je osigurana oprema za kvantitativno i kvalitativno analiziranje uzoraka zraka i oborine s mjernih postaja, što je značajno unaprijedilo analitičke kapacitete za praćenje kvalitete zraka i oborine. AIRQ je, ujedno, omogućio i opremanje umjernog laboratorija instrumentima i mjernom opremom za umjeravanje mjerila kvalitete zraka. Time su kemijski i umjerni laboratoriji DHMZ-a potvrdili svoju važnost u sveobuhvatnom sustavu kontrole kvalitete zraka, praćenja prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari, taloženja onečišćenja i proračuna kritičnog opterećenja okoliša, kao i osiguravanju pouzdanosti te kvalitete mjerenja kvalitete zraka.

Projekt AIRQ, proveden u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, omogućio je uspostavu cjelovitog sustava mjerenja i praćenja kvalitete zraka, čime se izravno doprinosi zaštiti zdravlja građana i okoliša. Kemičari pritom imaju neizmjernu važnost u ovom procesu, pružajući stručno znanje i tehničku ekspertizu, osiguravajući kvalitetne informacije i analize ključne za zaštitu zdravlja ljudi, očuvanje okoliša, poštivanje zakonskih regulativa i planiranje održivog razvoja.