Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka za veljaču 2022.

Odstupanja srednje temperature zraka u veljači 2022. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 1.5 °C (Makarska, Komiža, Ploče) do 3,9 °C (Gradište). Na svim postajama temperatura zraka je bila viša od prosječne.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za veljaču 2022. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (čitava Hrvatska izuzev Lošinja i juga Cresa) i vrlo toplo (Lošinj i jug Cresa).Odstupanje količine oborine za veljaču 2022.

Odstupanja količine oborine u veljači 2022. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 20 % višegodišnjeg prosjeka u Komiži (13,5 mm oborine ) do 143 % u Slavonskom Brodu (53,6 mm). Analiza odstupanja količina oborine za veljaču 2022. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile ispod prosjeka, a samo na njih 5 iznad prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u veljači 2022. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (okolica Križevaca, otok Vis), normalno (gotovo čitava Hrvatska) i kišno (šira okolica Slavonskog Broda).