Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA STUDENI 2019.

Studeni 2019. obilježile su srednje mjesečne temperature zraka iznad prosjeka (1981. ‒ 2010.) na svim analiziranim postajama. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2,4 °C (Mali Lošinj) do 4,7 °C (Gospić i Slavonski Brod).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka za studeni 2019. godine bila je većinom viša od odgovarajućeg prosjeka (1981. ‒ 2010.) dok je u Rijeci bila jednaka prosjeku, a odstupanja su se nalazila u rasponu od -1,7 °C (Parg) do 3,7 °C (Slavonski Brod). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u studenom 2019. nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio središnje Hrvatske), ekstremno toplo (dio srednjeg i južni Jadran) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA STUDENI 2019.

Analiza količina oborine za studeni 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za studeni 2019. godine nalaze u rasponu od 95 % višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (57,1 mm) do 313% višegodišnjeg prosjeka u Kninu (371,3 mm). Postaja Knin imala je rekordnu mjesečnu količinu oborine za mjesec studeni 2019. godine (371,3 mm) jer je mjesečna količina oborine nadmašila najveću mjesečnu količinu oborine za studeni u raspoloživom nizu (1949. ‒ 2018.) postaje Knin (345,3 mm, studeni 1966.).

U tablici 2 prikazana je usporedba broja dana s dnevnom količinom oborine ≥ 0,1 mm za studeni 2019. s maksimalnim i minimalnim brojem takvih dana prema raspoloživom nizu. Broj dana s dnevnom količinom oborine ≥ 0.1 mm u studenom 2019. bio je veći od višegodišnjeg prosjeka gotovo na svim analiziranim postjama. Na 14 postaja broj dana s dnevnom količinom oborine ≥ 0,1 mm bio je rekordan u studenom 2019. godine, tj. broj takvih dana premašio je ili je jednak (Dubrovnik, Hvar i Zavižan) maksimalnom broju dana s dnevnom količinom oborine ≥ 0,1 mm u raspoloživom nizu.

Iz tablice 3 je vidljivo da su postaje Knin i Zavižan imale rekordnu mjesečnu količinu oborine za studeni 2019. godine budući da su mjesečne količine oborine za studeni 2019. premašile maksimalne mjesečne količine za studeni u raspoloživom nizu postaja Knin i Zavižan.

Oborinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (istočna Hrvatska i šire područje Dubrovnika), kišno (dio srednjeg i južnog Jadrana i šire područje Ogulina), ekstremno kišno (Lika i dio zaleđa srednjeg Jadrana) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske).