Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LJETO 2019.

Srednja sezonska temperatura zraka za ljeto 2019. bila je na svim analiziranim postajama iznad višegodišnjeg prosjeka 1981. – 2010. Odgovarajuće temperaturne anomalije za ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz) 2019. bile su u rasponu od 1,2 °C (Komiža) do 2,9 °C (Zagreb-Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo (istočna Hrvatska, šire područje Varaždina te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LJETO 2019.

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj većinom bile ispod prosjeka. Količine su se kretale od 37 % ljetnih količina oborine u Hvaru do 128 % spomenutog prosjeka u Varaždinu.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2019. godine svrstane su u sljedeće kategorije: sušno (šire područje Zagreba, Bjelovara i Siska te dio sjevernog i srednjeg Jadrana), vrlo sušno (šire područje Parga), kišno (šire područje Varaždina) i normalno (preostali dio Hrvatske).