Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LJETO 2017.

Srednja temperatura zraka na sezonskoj skali (ljeto) u Hrvatskoj bila je na svim analiziranim postajama iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. godina. Odgovarajuće temperaturne anomalije za ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz) 2017. bile su u rasponu od 2,4 °C (Komiža) do 4,0 °C (Bjelovar, Gospić i Zagreb-Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2017. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo (cijela Hrvatska).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LJETO 2017.

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj bile ispod prosjeka. Količine su se kretale od 2 % ljetnih količina oborine u Dubrovniku do 74 % spomenutog prosjeka na postaji Zagreb-Grič.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2017. godine svrstane su u sljedeće kategorije: ekstremno sušno (šire područje Bjelovara i Pazina, dio srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa), vrlo sušno (dio sjeverozapadne, središnje i istočne Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana) i sušno (preostali dio Hrvatske).