Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA JESEN 2021.

Odstupanja srednje temperature zraka za jesen 2021. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od -0,6 °C (Daruvar) do 1,3 °C (Dubrovnik). Na većini postaja temperatura zraka je bila viša od višegodišnjeg prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za jesen 2021. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (istočna, središnja i gorska Hrvatska izuzev okolice Zavižana te Istra), toplo (okolica Zavižana, šire riječko područje i dijelovi kvarneskih otoka, sjeverna i srednja Dalmacija sa zaleđem, dio južne Dalmacije) i vrlo toplo (šire područje Dubrovnika).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA JESEN 2021.

Odstupanja količine oborine za jesen 2021. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze u rasponu od 49 % višegodišnjeg prosjeka u Pazinu gdje je palo 164,6 mm oborine, do 196 % u Hvaru (464,6 mm). Analiza odstupanja količina oborine za jesen 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na 61 % postaja bila niže od višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj za jesen 2021. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: vrlo sušno (centralna Istra), sušno (dijelovi Gorskog kotara, Kvarnera i Istre), normalno (istočna, sjeverna i veći dio gorske Hrvatske, dijelovi sjevernog i južnog Hrvatskog primorja), kišno (dijelovi južnog Hrvatskog primorja), vrlo kišno (dio otoka Hvara, okolica Ploča) i ekstremno kišno (okolica Hvara, Vis).