Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U 2019. GODINI

Srednja godišnja temperatura zraka za 2019. godinu na području Hrvatske bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.). Anomalije srednje godišnje temperature zraka nalaze se u rasponu od 0,7 °C (Komiža) do 1,9 °C (Gospić i Zagreb-Grič).

Kategorizacija zasnovana na razdiobi percentila pokazuje da su šire područje Osijeka, dio središnje Hrvatske te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana nalaze u kategoriji ekstremno toplo dok je preostali dio Hrvatske svrstan je u kategoriju vrlo toplo.ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2019. GODINI

Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da je u 2019. godini u Hrvatskoj na svim analiziranim postajama količina oborine bila iznad prosjeka.

Usporedba s navedenim višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za 2019. godinu nalaze u rasponu od 103% (Slavonski Brod) do 143 % (Pazin) spomenutog prosjeka. Šire područje Pazina nalazi se u kategoriji ekstremno kišno dok se šire područje Varaždina te dio sjevernog i srednjeg Jadrana nalaze u kategoriji vrlo kišno. Istočna Hrvatska, dio središnje Hrvatske, južni Jadran i dio sjevernog Jadrana nalaze se u kategoriji normalno. Preostali dio Hrvatske nalazi se u kategoriji kišno.Srednje godišnje temperature zraka za opservatorij Zagreb-Grič

Za postaju Zagreb-Grič srednja godišnja temperatura zraka za 2019. iznosi 14,2 °C zbog čega je 2019. najtoplija godina postaje Zagreb-Grič od početka meteoroloških motrenja, tj. od 1862. godine (slika 3).

Očigledan je i dalje pozitivan trend srednje godišnje temperature zraka (1,1 °C/100 god) za Zagreb-Grič (slika 3). Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja s izvjesnim međugodišnjim kolebanjima.

Slika 3. Srednja godišnja temperatura zraka za postaju Zagreb-Grič u razdoblju 1862. - 2019. godina.