Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U 2011. GODINI

Srednja godišnja temperatura zraka u 2011. godini na području Hrvatske bila je viša od višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Anomalije srednje godišnje temperature zraka nalazile su se u rasponu od 0,5 °C (Daruvar) do 1,7 °C (Rijeka, Split-Marjan, Zagreb-Grič i Zavižan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za 2011. godinu opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (čitav Jadran uključujući i zaleđe, tj. Dalmatinsku Zagoru, Liku i Gorski kotar, te veći dio središnje Hrvatske), vrlo toplo (Banovina i Slavonija) i toplo (okolica Daruvara).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2011. GODINI

Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u % višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) je pokazala da je u 2011. godini u cijeloj Hrvatskoj, izuzevši Komižu, oborine bilo manje od prosjeka. Veći dio kontinentalne Hrvatske kao i Jadrana nalazi se u kategoriji ekstremno sušno, dok se u kategoriji vrlo sušno nalazi dio Istre, Like i Gorskog kotara, te zaleđe Splita i Dubrovnika. Kategorija sušno obuhvaća okolicu Hvara i Senja, dok se u kategoriji normalno nalaze se Vis i Lastovo.


Srednje godišnje temperature zraka za opservatorij Zagreb-Grič

Osim navedenog, usporedbom vrijednosti srednjih godišnjih temperatura zraka za Zagreb-Grič u razdoblju 1862.-2011. godina vidljivo je da je 2011. godina bila među 6 najtoplijih godina od početka mjerenja (za opservatorij Zagreb-Grič za 2011. godinu srednja godišnja temperatura zraka iznosi 13.3°C). Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja koje je vrlo vjerojatno, pretežito, posljedica povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi uslijed sagorijevanja fosilnih goriva u energetici, industriji, prometu i drugdje.

Srednje godišnje temperature zraka za opservatorij Zagreb-Grič u razdoblju 1862.-2011. godina