Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka za rujan

Odstupanja srednje temperature zraka u rujnu 2022. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od -0,1°C (Puntijarka, Parg, Knin) do 0,9°C (Mali Lošinj, Gospić). Na većini postaja temperatura zraka je bila neznatno viša od prosječne.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za rujan 2022. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (gotovo čitava Hrvatska) i toplo (okolica Malog Lošinja, Hvara i Dubrovnika).Odstupanje količine oborine za rujan 2022.

Odstupanja količine oborine u rujnu 2022. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 33 % višegodišnjeg prosjeka u Komiži gdje je palo 17,5 mm oborine do 362 % u Rijeci (592,6 mm). Analiza odstupanja količina oborine za rujan 2022. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka, a samo na njih osam ispod prosjeka. Dosadašnje rujanske maksimume premašile su količine oborine izmjerene na postajama Daruvar, Zagreb-Maksimir, Sisak i Rijeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u rujnu 2022. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (okolica postaje Split-Marjan, dijelovi otoka Brača i Hvara, Vis), normalno (dijelovi kvarnerskih otoka, dio Velebita, sjeverna Dalmacija, dijelovi srednje i južne Dalmacije), kišno (dio istočne Hrvatske oko Gradišta, Istra, Krk i obala Kvarnera, dijelovi gorske Hrvatske, veći dio južne Dalmacije), vrlo kišno (veći dio istočne Hrvatske, istočni do središnje Hrvatske, dijelovi gorske Hrvatske, šira okolica Ploča) i ekstremno kišno (šira okolica Daruvara, Varaždin, zapadni dio središnje Hrvatske, Parg, šira okolica Rijeke, Ploče).