Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA RUJAN 2020.

Odstupanja srednje temperature zraka u rujnu 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 0,6 °C (Karlovac) do 2,4 °C (Gradište). Izuzev Daruvara i Karlovca, na svim ostalim postajama temperatura zraka je bila značajno viša od višegodišnjeg prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za rujan 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (Daruvar i Karlovac), toplo (veći dio istočne Hrvatske, središnja Hrvatska izuzev šireg karlovačkog područja, gorska Hrvatska, sjeverno hrvatsko primorje izuzev okolice Rijeke, Raba i Lošinja, dio sjeverne Dalmacije sa zaleđem od Šibenika do Knina, Komiža) i vrlo toplo (jugoistok Slavonije, gotovo čitavo južno hrvatsko primorje izuzev prethodno spomenutog poteza od Knina do Šibenika i Komiže).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA RUJAN 2020.

Odstupanja količine oborine u rujnu 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 34 % višegodišnjeg prosjeka u Gradištu gdje je palo 21,3 mm oborine, do 187 % u Hvaru (108,3 mm). Analiza odstupanja količina oborine za rujan 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na osam postaja bile ispod, dok su na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u rujnu 2020. godine izražene percentilima bile su normalne na većem dijelu teritorija. Detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (jugoistok Slavonije), normalno (gotovo čitava istočna Hrvatska, središnja Hrvatska, veći dio gorske Hrvatske, dijelovi srednje i južne Dalmacije) i kišno (sjeverno hrvatsko primorje, dio gorske Hrvatske s područjem sjevernog Velebita i Like, sjeverna Dalmacija sa zaleđem osim okolice Zadra, dijelovi Brača i Hvara, Vis, okolica Ploča, okolica Dubrovnika).