Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA RUJAN 2017.

Analiza temperaturnih anomalija za rujan 2017. godine pokazuje da su srednje mjesečne temperature zraka bile niže od višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) izuzevši Dubrovnik gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila jednaka prosjeku. Najniža vrijednost odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u rujnu 2017. iznosila je -1,9 °C (Zavižan).

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za rujan 2017. godine bila su većinom niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila su se u rasponu od -2,7 °C (Pazin) do 0,6 °C (Slavonski Brod). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u rujnu 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: hladno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa, središnja Hrvatska te dio sjeverozapadne i istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA RUJAN 2017.

Analiza količina oborine za rujan 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad prosjeka na svim analiziranim postajama. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za rujan 2017. godine nalaze u rasponu od 110 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (60,3 mm) do 470 % tog prosjeka u Zadru (459,6 mm). U rujnu 2017. godine maksimalna dnevna količina oborine mjerena u 7 h za postaju Zadar iznosi 213,4 mm (12. rujna 2017.) i manja je od najveće vrijednosti dnevne količine oborine u raspoloživom nizu (1961. - 2016.) dotične postaje (352,2 mm, 11. rujna 1986.). Na slikama su prikazani pluviogrami s glavne meteorološke (GMP) postaje Zadar za 10. - 11. i 11. - 12. rujna 2017. te 10. - 11. rujna 1986. godine. Dana 11. rujna 2017. godine pljusak je započeo u 4:57 h te je trajao do 12 h kada prelazi u kišu koja traje do 16:52 h. Maksimalna 10-minutna količina oborine za taj dan je iznosila 18,9 mm dok je ukupna količina oborine tijekom navedenog razdoblja iznosila 283,4 mm.

Na nekoliko postaja (Zavižan, Zadar, Pazin, Ogulin i Zagreb-Maksimir) zabilježene su rekordne mjesečne količine oborine u rujnu 2017. jer su ovogodišnje rujanske količine oborine nadmašile najveće rujanske količine u povijesti mjerenja. Na postajama Gospić, Pazin i Karlovac zabilježene su rekordne dnevne količine oborine u rujnu 2017. godine (tablica 2).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2017. opisane su sljedećim kategorijama: kišno (dio istočne Hrvatske, dio srednjeg Jadrana i zaleđa te šire područje Rijeke i Dubrovnika), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa te dio središnje i sjeveroistočne Hrvatske), normalno (dio južnog Jadrana) i ekstremno kišno (preostali dio Hrvatske).