Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA RUJAN 2013.

Analiza temperaturnih anomalija za rujan 2013. godine pokazuje da su u kontinentalnom dijelu Hrvatske srednje mjesečne temperature zraka bile ispod višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. dok je na priobalnim postajama spomenuti prosjek premašen. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,9 °C u Daruvaru do 1,1 °C u Hvaru i Poreču.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2013. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno izuzevši šire područje Poreča i dio južnog Jadrana koji su svrstani u kategoriju toplo.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA RUJAN 2013.

Analiza količina oborine za rujan 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za rujan 2013. godine nalaze u rasponu od 35 % višegodišnjeg prosjeka u Komiži (18,1 mm) do 288 % tog prosjeka u Osijeku (129,0 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio južnog Jadrana), kišno (dio sjeverozapadne i istočne Hrvatske), vrlo kišno (šire područje Rijeke, Varaždina te dio središnje i istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).