Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA RUJAN 2012.

Analiza temperaturnih anomalija za rujan 2012. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile više od višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0,9 °C na Zavižanu do 2,3 °C u Bjelovaru i Osijeku.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (Zavižan), vrlo toplo (sjeverna Hrvatska, dio istočne Hrvatske, šire područje Gospića i Dubrovnika te dio Istre) i toplo (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA RUJAN 2012.

Analiza količina oborine za rujan 2012. godine koje su izražene u % višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka izuzevši Osijek i Slavonski Brod. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za rujan 2012. godine nalaze u rasponu od 71 % višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (32,3 mm) do 334 % tog prosjeka u Komiži (174,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio sjeverne i istočne Hrvatske te dio sjevernog i južnog Jadrana), ekstremno kišno (šire područje Rijeke i Karlovca te dio južnog Jadrana), vrlo kišno (dio središnje Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana) i kišno (preostali dio Hrvatske).